Wspólnota MieszkaniowaKazimierska 4-4G

Komunikat z dn. 31.05.2020

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie wolno korzystać z placu zabaw, znajdującego się za budynkiem Wspólnoty Kazimierska 3-3i. Płot budowlany, którym zabezpieczony był plac zabaw do niedawna, został zabrany przez podwykonawcę, a sam plac nie został jeszcze oddany do użytku, brakuje między innymi piasku w piaskownicy, tablicy z regulaminem oraz poprawienia napięcia lin do wspinaczki, zgodnie z zaleceniami producenta. Dodatkowo nadal obowiązuje zakaz korzystania z placów zabaw, najprawdopodobniej do 6 czerwca. Straż Miejska może wystawiać osobom przebywającym w tym miejscu mandaty.

Komunikat z dn. 24.03.2020

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym w godzinach pomiędzy 17 - 19 w hali garażowej numer 1 doszło do wykonania prac remontowych bez uzgodnienia z Zarządem oraz Zarządcą naszej WM. Firma działała na zlecenie dewelopera POLNORD S.A. W wyniku prac wiele powierzchni oraz aut zostało zabrudzonych od pyłu. Zarządca będzie starał się o pociągnięcie do odpowiedzialności firmę która doprowadziła do tak dużego zabrudzenia.

Komunikat z dn. 11.03.2020

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom zgromadzeń zarządca nieruchomości Nowy Dom Szczecin sp. z o.o. informuje, że zebrania roczne sprawozdawcze planowane na dzień 16.03.2020r zostało odwołane.

Nasza decyzja podyktowana jest przede wszystkim zapewnieniem ochrony zdrowia członków Wspólnot Mieszkaniowych, a także ograniczaniem możliwości rozprzestrzeniania się wirusa. Działania te są oparte na wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, który zaleca odwoływać wszelkie wydarzenia gromadzące uczestników w pomieszczeniach zamkniętych do czasu uspokojenia się sytuacji w Polsce i na Świecie.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Prezydenta Miasta Szczecina w szkołach i innych obiektach podległych Urzędowi Miasta, w których miały się odbyć zebrania Wspólnot Mieszkaniowych wprowadzony został zakaz wynajmu pomieszczeń.

Prosimy o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami oraz o oddanie głosu pod uchwałami i przekazanie podpisanych kart do naszego biura (listownie, mailowo lub za pomocą skrzynek kontaktowych). Jeżeli maja Państwo pytania do rozliczenia lub sprawozdania prosimy o kontakt z biurem zarządcy.

Jednocześnie informujemy, że ograniczamy bezpośredni kontakt interesantów z pracownikami w biurze spółki do dwóch godzin dziennie tj. biuro będzie czynne w godzinach od 10.00 do 12.00.

Kontakt telefoniczny pod numerem 91 423 91 59 oraz mailowym: sekretariat@nowydomszczecin.pl możliwy jest w godzinach pracy biura czyli między 10.00 a 16.00.

Komunikat z dn. 07.02.2020

ZEBRANIE WM KAZIMIERSKA 4-4G 71-043 SZCZECIN

Data: poniedziałek 16 marzec 2020 godzina 18:00
Miejsce: Szkoła Salezjańska Ku Słońcu 124 71-080 Szczecin
Przed zebraniem otrzymacie Państwo sprawozdanie Wspólnoty Mieszkaniowej do skrzynek pocztowych.

Zapraszamy!

Komunikat z dn. 03.02.2020

Przypominamy, iż zmianie uległ rachunek bankowy na jaki należy dokonywać wpłat. Otrzymaliście państwo po dwa indywidualne numery kont. Osobne konto dla funduszu remontowego oraz osobne dla zaliczek na utrzymanie części wspólnych. Prosimy o dokonywanie wpłat na nowe rachunki bankowe.

Komunikat z dn. 10.01.2020

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta wysokość stawek zależy przede wszystkim od tego, czy odbierane odpady są segregowane, czy też nie. Odpady komunalne w naszej Wspólnocie odbierane są selektywnie, a opłata za wywóz śmieci jest uzależniona od ilości zużytej wody i wynosi: 7,5 zł za m3. Jest to opłata niezależna od Zarządu. Poprzednia cena do grudnia 2019 kształtowała się na poziomie 5 zł za m3. Oznacza to podwyżki w comiesięcznych opłatach na rzecz Wspólnoty, w których znajduje się zaliczka na wywóz odpadów komunalnych. Podwyżka wynika z przyjętej przez Radę Miasta Szczecin Uchwały i jest obowiązkowa.

Komunikat z dn. 10.12.2019

Szanowni Państwo, informujemy iż ze względu na zmianę warunków umowy przez dotychczasowego wykonawcę przeglądu umowa ta musiała zostać przez nas wypowiedziana. W dniach 28 i 30 grudnia 2019r (sobota i poniedziałek) odbędzie się Przegląd 5-cio letni elektryczny. Podczas przeglądu wykonawca ma obowiązek wejść do lokali mieszkalnych i usługowych w celu sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej oraz wyłączników różnicowo-prądowych. Poniżej harmonogram przeglądu: 28.12.2019 sobota w klatce 4d, 4e, 4f, 4g w godz 10:00-18:00 30.12.2019 poniedziałek w klatce 4, 4a,4b 4c oraz lokalach usługowych w godz 12:00-20:00 Trzeci termin dla właścicieli, którzy w/w terminach nie będą obecni, ustalony zostanie z wykonawcą w styczniu 2020r.

Komunikat z dn. 03.12.2019

Szanowni Państwo, informujemy iż w dniu 7 grudnia 2019 (sobota) w godzinach 10:00-15:00 oraz w dniu 9 grudnia 2019 (poniedziałek) w godzinach 10:00-18:00 będzie przeprowadzany przegląd 5 letni budynku oraz 5 letni przegląd elektryczny. Zgodnie z art 62. Prawa Budowlanego będzie przeprowadzany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. W tym celu prosimy o wpuszczenie do lokali pracowników firmy CUBICO oraz udostępnienie do sprawdzenia wszystkich gniazd elektrycznych

Komunikat z dn. 16.10.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniach 17-18.10.2019 r. Szczecińska Energetyka Cieplna (SEC) przystąpi do okresowej wymiany ciepłomierzy we Wspólnocie Mieszkaniowej Kazimierska 4-4g.

Komunikat z dn. 28.08.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu dzisiejszym w wyniku gwałtownych i obfitych opadów atmosferycznych doszło do zalania hali garażowej numer 1 (na przeciwko Wspólnoty numer 5). Woda zbierała się poza bramą wjazdową i dostała się do garażu po otwarciu bramy przez jednego z sąsiadów. HG została zalana wodą na wysokość około 3-5cm. Obecnie trwają ustalenia czy woda ustąpi samoczynnie, czy będzie potrzebna ingerencja firmy zewnętrznej. Ze względu na problemy z kanalizacją na terenie całego miasta trudno jest określić dokładny czas rozwiązania problemu nad którym pracuje obecnie nasz Zarządca.

Komunikat z dn. 17.07.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż w dniu 19 lipca Zakład Usług Kominiarskich Marek Laskowski będzie przeprowadzał przegląd i czyszczenie przewodów kominowych z dachu budynku. Prosimy o zabezpieczenie kratek wentylacyjnych.

Komunikat z dn. 15.06.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż na podstawie Uchwały Nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr VI/83/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od dnia 01 lipca 2019 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będą one wynosiły w zabudowie wielorodzinnej:

  • 5 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie,
  • 10 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie.

Komunikat z dn. 14.02.2019

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zebranie roczne WM Kazimierska 4-4g odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. godz. 17:00 w auli Szkół Salezjańskich - Ku Słońcu 124 Szczecin. Porządek obrad oraz lista zgłoszonych do głosowania uchwał zostaną Państwu przekazane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z zaproszeniem na zebranie,

życzymy miłego dnia Zarząd WM Kazimierska 4-4g

Komunikat z dn. 08.02.2019

Awarie i usterki występujące na częściach wspólnych nieruchomości prosimy zgłaszać:

1. w przypadku usterek pilnych zagrażających zdrowiu i życiu, firmie F.H.U. Global M. Makiewicz telefonicznie pod nr tel. 793 167 968, pogotowie.lokatorskie.szczecin@poczta.fm

2. w przypadku usterek nie wymagających natychmiastowej naprawy tj. awarie zamków, samozamykaczy itp.)

a. do konserwatora budynku P. Rafała tel. 783 304 442

b. do administratora Wspólnoty telefonicznie pod nr tel.: 724 005 995 lub mailowo : tomasz.nowydomszczecin@gmail.com

c. awarie można zgłaszać również w biurze zarządcy tel. 91 423 91 59, sekretariat@nowydomszczecin.pl

Przypominamy, że Wspólnota ma podpisana umowę z konserwatorem, który co tydzień otrzymuje listę zleceń do wykonania na terenie nieruchomości.

Usterki dotyczące Państwa własności (tj. lokali, pomieszczeń piwnicznych, logoterm) prosimy zgłaszać indywidualnie do dewelopera za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej dewelopera lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru na jego adres : ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia.

Komunikat z dn. 06.02.2019

Dnia 05.02.2019 zostały przekazane Państwu do skrzynek pocztowych: protokoły z przeglądu logoterm, kartoteka księgowa lokalu oraz rozliczenie za wywóz odpadów komunalnych. Prosimy o terminowe wpłaty na utrzymanie części wspólnych oraz fundusz remontowy.

Komunikat z dn. 14.12.2018

Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej, działając w porozumieniu z Zarządem informuje, że na terenie nieruchomości została wprowadzona stała organizacja ruchu. Policja oraz Straż Miejska zostały powiadomione o jej wprowadzeniu, zgodnie z wykonanym oznakowaniem pionowym i poziomym. Informujemy, że możecie Państwo interweniować i zgłaszać w/w służbom porządkowym sytuacje, w których pojazdy zatrzymywać się będą lub parkować w miejscach do tego nie wyznaczonych. Dodatkowo załączamy PISMO ze Straży Miejskiej.

Komunikat z dn. 05.12.2018

Szanowni Państwo, przegląd logoterm odbędzie się w dniach 10-14 grudnia w godzinach od 11.00 do godziny 13.00 telefon kontaktowy do serwisanta 502-744-336.

Komunikat z dn. 01.12.2018

Szanowni Państwo, przekazujemy państwu informację dotyczącą budowy torowiska w naszym sąsiedztwie jaką uzyskaliśmy od miasta DOKUMENT

Komunikat z dn. 29.10.2018

Informujemy, iż dnia 6.11.2018 (wtorek) od godziny 10:00 zostanie przeprowadzony przegląd budowlany obiektu przy ul. Kazimierskiej 4-4g przez firmę KM Invest Nadzory Budowlane oraz administratora P. Tomasza Kisielińskiego

Komunikat z dn. 10.10.2018

Informujemy, iż istnieje możliwość po raz ostatni przedłużyć gwarancję na logotermy. Termin dokonywania opłat mija 28 października, a szczegółowe warunki przedłużenia są dostępne pod linkiem: szczegółowa informacja

Komunikat z dn. 10.10.2018

Do końca października zostanie, zgodnie z uchwałą miasta, przeprowadzona deratyzacja na naszej WM oraz dezynfekcja boksów śmietnikowych. Prosimy o zachowanie ostrożności, w szczególności dotyczy to małych dzieci oraz zwierząt domowych.

Komunikat z dn. 30.09.2018

W dniu jutrzejszym rozpoczyna w naszej WM pracę nowa firma sprzątająca. Jest to pracująca obecnie również na WM Kazimierska 2-2g firma Błysk. Mamy nadzieję na udaną współpracę.

Komunikat z dn. 20.09.2018

Trwają pracę mające ustalić przyczynę niskiego ciśnienia wody w budynku należącym do WM Kazimierska 4-4G.

Komunikat z dn. 18.09.2018

Firma Nowy Dom Szczecin Sp. Z o.o. – Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierskiej 4-4G w Szczecinie działając w porozumieniu z Zarządem w załączeniu przesyła Państwu formularz dotyczący stanu wentylacji w Państwa lokalu. Prosimy o czytelne wypełnienie ww. dokumentu. Uzyskane od Państwa informacje będą potrzebne do złożenia przez Wspólnotę Mieszkaniową pozwu o odszkodowanie od Dewelopera.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy o wrzucenie wypełnionego formularza do brązowej skrzynki kontaktowej Wspólnoty Mieszkaniowej lub o nadesłanie go skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@nowydomszczecin.pl do dnia 24 września 2018 roku.
Ww. pismo zostanie również Państwu doręczone do skrzynek pocztowych.

Komunikat z dn. 31.08.2018

Szanowni Państwo, informujemy iż firma sprzątająca DEWA złożyła wypowiedzenie WM ze skutkiem na dzień 30 września 2018. Obecnie poszukujemy nowej firmy sprzątającej, która rozpocznie pracę od 1 października 2018.

Komunikat z dn. 13.07.2018

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zostało do Państwa dostarczone rozliczenie półroczne dotyczące wywozu odpadów komunalnych. W przypadku niedopłaty prosimy o terminowe uregulowanie należności, a w przypadku nadpłaty o potrącenie stosownej kwoty przy opłacie za najbliższy czynsz.

Komunikat z dn. 12.04.2018

Informacja z Urzędu Miasta Szczecin w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji ws przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania lokalu przy ul. Kazimierskiej 4f/1a w Szczecinie INFOMRMACJA

Komunikat z dn. 11.04.2018

Szanowni Państwo, w związku z Państwa licznymi pytaniami odnośnie zmiany wymiaru opłat, uprzejmie wyjaśniamy, że uchwały dotyczące zmiany wysokości zaliczki są w trakcie głosowania. Podstawą zmiany wymiaru opłat jest podjęcie uchwały większościa udziałów właścicieli. Jeśli uchwały zostana podjęte otrzymacie Państwo powiadomienie wraz ze zmianą wysokości opłat. Do tego czasu wymiar opłat pozostaje bez zmian.

Komunikat z dn. 09.04.2018

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 12.04.2018 (Czwartek) odbędzie się mechaniczne mycie obu hal garażowych. Prosimy, w miarę możliwości, o nie pozostawianie samochodów w halach do czasu zakończenia prac porządkowych.

Komunikat z dn. 30.03.2018

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny życzy Zarząd oraz Zarządca

Komunikat z dn. 25.01.2018

Szanowni Państwo,
informujemy, iż zebranie roczne WM Kazimierska 4-4g jest planowane na dzień 27 lutego 2018 r. godz. 17:45 w auli Szkół Salezjańskich - Ku Słońcu 124 Szczecin. Porządek obrad oraz lista zgłoszonych do głosowania uchwał zostaną Państwu przekazane z conajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem wraz z zaproszeniem na zebranie,

życzymy miłego dnia Zarząd WM Kazimierska 4-4g

Komunikat z dn. 09.01.2018

Szanowni Państwo,
informujemy i ż z incjatywy mieszkańców poddane pod głosowanie zostały dwie uchwały ( w drodze indywidualnego zbierania głosów). Treść uchał dostępna pod odnośnikami: uchwała w sprawie wykonania otworów w storpie w lokalu 4F/U1 w celu podłączenia projektowanych urządzeń sanitarnych do istniejących pionów kanalizacji oraz uchwała w sprawie wykonania otworu drzwiowego pomiędzy garażem podziemnym a przedsionkiem przeciwpożarowym w klatce 4A

Komunikat z dn. 07.01.2018

Szanowni Państwo,
obecnie kończona jest modernizacja oświetlenia klatek w naszej wspólnocie mieszkaniowej. Oświetlenie będzie działało sektorowo i będzię sterowane fotokomórkami. Zakońcenie prac jest planowane do 15 stycznia 2018 roku.

Komunikat z dn. 28.12.2017

Szanowni Państwo,
w dniu 2.01.2018 w godzinach 16:00-17:30 administrator p. Tomek będzie roznosił NOWE klucze do boksów śmietnikowych , nr kontaktowy: 724 005 995

Komunikat z dn. 21.12.2017

Szanowni Państwo,
zakończyła się anonimowa ankieta na temat pracy:
- firmy sprzatającej DEWA,
- konserwatora,
- Zarządcy Nowy DOM oraz
- Zarządu Wspólnoty.

Na pytanie czy jest Pan/Pani zadowolony/a z pracy twierdząco odpowiedziało:
- firma sprzatająca 84,375%,
- konserwator 37,5%
- Zarządca Nowy DOM 84,375%
- Zarząd Wspólnoty 78,125%

Niezadowolenie wyniosło odpowiednio:
- firma sprzatająca 12,5%,
- konserwator 9,375%
- Zarządca Nowy DOM 6,25%
- Zarząd Wspólnoty 9,375%

Brak zdania w tym temacie zadeklarowało odpowiednio:
- firma sprzatająca 3,125%,
- konserwator 53,125%
- Zarządca Nowy DOM 3,375%
- Zarząd Wspólnoty 12,5%

Komunikat z dn. 13.12.2017

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pytanie ile czasu mamy na składanie reklamacji z tytułu rękojmi otrzymaliśmy następującąodpowiedź od naszego adwokata:

"Przepis art. 568 par. 1 kc wydłużający okres rękojmi w stosunku do nieruchomości do lat 5 wszedł w życie w dniu 25.12.2014r. Jednocześnie zgodnie z art. 51 ustawy zmieniającej do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. A contrario, do umów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy nowe. Pierwsza sprzedaż lokalu miała miejsce w dniu 04.02.2015, to znaczy, że do wszystkich umów zastosowanie znajdzie 5-letni okres rękojmi."

Komunikat z dn. 13.12.2017

Szanowni Państwo,

Zarządca Wspólnoty informuje, że w zwiazku z dzisiejszą awarią instalacji zimnej wody w klatce nr 4, do wieczora bedzie odcięty dopływ wody na wszystkie klatki.

Za utrudnia przepraszamy.

Komunikat z dn. 04.12.2017

Szanowni Państwo,

W listopadzie miało miejsce podłożenie ognia w boksach śmietnikowych. Monitoring został bezzwłocznie przekazany Policji. Policja prowadzi w tej sprawie postępowanie, na które złożyliśmy zażalenie do Wojewódzkiej Komendy Policji ze względu na brak efektów pomimo udostępnionego materiału dowodowego.
W bieżącym tygodniu zakończy się proces wyboru firmy remontowo budowlanej, która dokona napraw (wartość zgłoszonych ofert waha się od 10 000 do 20 000 zł). Pracę zostaną rozpoczęte niezwłocznie po przetworzeniu naszego zgłoszenia przez firmę ubezpieczeniową UNIQA. Dodatkowo w tym roku wymienione zostaną klucze do boksów śmietnikowych oraz zamontowane gałko klamki. Ma to zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Nowy system kluczy umożliwia odbiór odpadów komunalnych przez firmę z zamkniętego pomieszczenia.

Komunikat z dn. 13.11.2017

Awarie i usterki występujące na częściach wspólnych nieruchomości prosimy zgłaszać:

1. w przypadku usterek pilnych zagrażających zdrowiu i życiu- firmie Serwis Mobil telefonicznie pod nr tel. : 665888868

2. w przypadku usterek nie wymagających natychmiastowej naprawy tj. awarie zamków, samozamykaczy itp.)

a. do administratora Wspólnoty telefonicznie pod nr tel.: 724005995 lub mailowo : tomasz.nowydomszczecin@gmail.com

b. awarie można zgłaszać również w biurze zarządcy tel. pod nr.: 91 4239159, sekretariat@nowydomszczecin.plPrzypominamy, że Wspólnota ma podpisana umowę z konserwatorem, który co tydzień otrzymuje listę zleceń do wykonania na terenie nieruchomości.

Usterki dotyczące Państwa własności (tj. lokali, pomieszczeń piwnicznych, logoterm) prosimy zgłaszać indywidualnie do dewelopera za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie internetowej dewelopera lub pisemnie za potwierdzeniem odbioru na jego adres : ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia.

Komunikat z dn. 13.11.2017

Przegląd Kominiarski:

I termin 14.11.2017 (wtorek) godz 16-18
II termin 20.11.2017 (poniedziałek) godz 16-18

Dane firmy, która będzie podwykonawcą realizowanego zlecenia:
Zakład Usług Kominiarskich i Wysokościowych "KIER".
W celu indywidualnego umówienia kontroli proszę o kontakt pod nr tel: 609-04-99-88 (Pan Piotr)

Komunikat z dn. 27.10.2017

Informujemy, iż projekt stałej organizacji ruchu został wprowadzony na terenie Wspólnot Kazimierskiej 1-1K oraz Kazimierskiej 2-2G. Stała Organizacja Ruchu na tym terenie, zgodnie z aktualnymi wymogami została zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Szczecina i Zarządcę drogi, natomiast zawiadomienia zostały dostarczone do Komendy Policji oraz Straży Miejskiej. Stała Organizacja ruchu obowiązuje od 18 września 2017r.

Komunikat z dn. 27.09.2017

Informujemy o tym, iż istnieje jeszcze możliwość dokonania wpłat na wykonanie serwisu przedlużającego gwarancję logotermy o 1 rok. Wpłaty należy dokonać na wcześniej podany rachunek bankowy w nieprzekraczalnym terminie 02.10.2017. Po tej dacie w celu przedłużenia gwarancji, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą Bojko. Dodatkowo informujemy, o zmianie ceny za wymianę sterownika do termostatu z analogowego na cyfrowy. Cena do indywidualnego ustalenia bezpośrednieo z firmą Bojko.

Komunikat z dn. 14.09.2017

W trakcie przeglądu gwarancyjnego firmy Meibes istnieje mozliwość odpłatnej zmiany kontrolera termostatu z pokrętłem na termostat elektroniczny z programatorem - cena usługi 188zł/netto. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezposrednio z serwisantem

USŁUGI REMONTOWO-KONSERWACYJNE BOGDAN BOJKO
Kosynierów 14
70-786 Szczecin
E-mail: remonty.bb@gmail.com
Telefon: 91 3 834 234; 502 056 212

Komunikat z dn. 09.09.2017

W dniu 29.08.2017 zarządca Nowy Dom na adres korespondencyjny wysłał do wszystkich właścicieli pismo dotyczące rozliczenia opłat za wywóz odpadów komunalnych za I połrocze 2017, kartoteki księgowe, przypomnienie indywidualnego kodu do domofonów, informacji o możliwości przeglądu logoterm (wpłata do 15/09/2017) oraz w sprawie wad i usterek nieruchomości.

Komunikat z dn. 10.08.2017

Szanowni Państwo, w związku z wymianą głównego wodomierza w naszym budynku, informujemy o możliwym braku wody w godzinach 13:00-16:00.

Komunikat z dn. 27.06.2017

Szanowni Państwo, pierwszy termin przeglądu kominiarskiego odbędzię się w piątek 30.06.2017 w godzinach 16-19. Drugi termin planowany jest na dzień 14.07.2017 .

Komunikat z dn. 10.06.2017

Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym został zmieniony uniwersalny kod administracyjny do klatek naszej Wspólnoty. Przypominamy, iż każdy właściciel posiada swój nadany kod indywidualny. Żaden kod indywidualny nie uległ zmianie.

Komunikat z dn. 11.05.2017

Szanowni Państwo, przekazujemy informację od generalnego wykonawcy ostatniego budynku naszego osiedla, firmy CORLUX Sp.z.o.o, która informuje że:

"w dniu 12.05.2017 o godz 10.00 zostanie udostępniony zjazd do garaży budynku nr 4. W związku z tym będzie zamknięty alternatywny wjazd od strony ul. Sandomierskiej ponieważ będą prowadzone prace odtworzeniowe i naprawcze."

Komunikat z dn. 10.05.2017

Szanowni Państwo, informujemy, iż sąd dokonał poprawy udziałów na prawidłowe, poniżej treść zawiadomienia:

SĄD REJONOWY SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE wydział ksiąg wieczystych na podstawie art.626(10) §1kodeksu postępowania cywilnego zawiadamia, że w dniu 04.05.2017 r. dokonano następującego wpisu/wykreślenia:

Żądanie: ZMIANA UDZIAŁU WŁAŚCICIELA WYODREBNIONEGO LOKALU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Rubryka 1.11 – Spis praw
Podrubryka 1.11.1 – Spis spraw związanych z własnością
W POLU 1.11.1.6 ZMIENIONO WIELKOŚĆ UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ;

Komunikat z dn. 15.04.2017

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w poniedziałek, bogatego zająca i jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny życzy Zarząd oraz Zarządca

Komunikat z dn. 14.04.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy, o zamykanie drzwi wejściowych na klatki oraz wzmożoną czujność. W ostatnim czasie w kilku klatkach musiała interweniować policja oraz straż miejska w sprawie przebywających tam bezdomnych.

Komunikat z dn. 09.04.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 07.04.2017 został podpisany przez Zarząd akt notarialny w sprawie zmiany mianownika udziałów w części wspólnej, który ma za zadanie skorygować błędną wartość mianownika zapisaną w księgach wieczystych (koszty wniosku o zmianę pokrywa Polnord).

Komunikat z dn. 30.03.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wpłynęło do nas pismo o przedłużeniu robót w okolicach naszej hali garażowej do dnia 30 kwietnia 2017. Treść zawiadomienia: POBIERZ

Komunikat z dn. 18.03.2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że osoby które nie mogły uczestniczyć w zebraniu Wspólnoty w dniu 16.03.2017r mogą oddać głosy pod uchwałami przedłożonymi na zebraniu. Karty do głosowania dostępne będą u członka Zarządu Pani Malwiny Czapczyk do dnia 20 marca włącznie. W dniu 21 marca oddać głos będzie można w godzinach 16-17 podczas dyżuru administratora.

Osoby chętne prosimy o kontakt za pomocą:
- maila
- zakladki kontakt ze strony www.kazimierka.info
- telefonicznie (telefon do zarządcy tel: 91 4236914)
- telefonicznie do administratora 724005995

Komunikat z dn. 17.03.2017

Szanowni Państwo, w dniu 16 marca 2017 odbyło się zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G. Frekwencja wyniosła łącznie 45%. Oznacza to, iż żadna z 14 przedstawionych uchwał nie została podjęta. Ze względu na to, iż nie udało się zakończyć głosowania nad uchwałami na zebaniu, głosowanie będzie kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania głosów. Do czasu podjęcia odpowiednich uchwał wysokość zaliczki oraz funduszu remontowego nie ulega zmianie.

Komunikat z dn. 20.02.2017

Szanowni Państwo, w dniu 16 marca 2017 odbędzie się zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G. Zebranie odbędzie się w Zespole Szkół Salezjańskich przy ulicy Ku Słońcu 124 w Szczecinie i rozpocznie się o godzinie 18:00. Tradycyjnie zbieramy również upoważnienia od osób, które nie będą mogły się zjawić na zebraniu. Wypełnione upoważnienia należy wrzucić do brązowej skrzynki przy boksie śmietnikowym obok klatki 4B. Szczegóły do pobrania.

Komunikat z dn. 06.02.2017

Szanowni Państwo, ze względu na liczne pytania w sprawie organizacji ruchu na naszym osiedlu odsyłam do wątku, który jest poświęcony tej sprawie na naszym nowym forum: LINK.

Komunikat z dn. 30.01.2017

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym zostało uruchomione forum dla całego naszego Osiedla w tym wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych. Dostęp do forum nie wymaga zalogowania. Jednak tylko zalogowani użytkownicy mogą pisać posty. Proces logowania jest szybki i wymaga wpisania tylko niezbędnych danych (login, hasło i e-mail). Na podany e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Zapraszamy do udziału. Aby przejść do forum skorzystaj z linku w głównym menu lub naciśnij w ten LINK.

Komunikat z dn. 27.01.2017

Szanowni Państwo, przekazujemy państwu informację jaką w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Polnordu po bardzo licznych wezwaniach do usunięcia usterek związanych z Państwa wykuszami:

"Szanowni Państwo, od 30 stycznia planujemy wznowić prace związane z doszczelnieniem wykuszy na osiedlu Ku Słońcu. W związku z koniecznością wykonywania prac od strony ul. Ku Słońcu mogą pojawić się czasowe utrudnienia komunikacyjne, prosimy o zrozumienie."

Komunikat z dn. 16.01.2017

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się walnym zebraniem naszej Wspólnoty Mieszkaniowej przypominamy, iż każdy członek Wspólnoty może zgłosić projekt uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na zebraniu. Propozycje/projekty uchawał prosimy zgłaszać przez formularz kontaktowy w zakładce KONTAKT. Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze zgłaszanie propozycji, tak aby ewentualne uchwały mogły zostać dołączone do zaproszeń na zebranie.

Komunikat z dn. 13.01.2017

Szanowni Państwo, zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej działając w porozumieniu z Zarządem w dniu 11.01.2017 złożył do Polnordu obszerną listę reklamacji dotyczącą naszego budynku. Są to zarówno wady zgłaszane uprzednio jak i nowo wykryte (takie jak źle wypoziomowane podłogi w halach garażowych powodujące zastoje wody pośniegowej).
Dodatkowo informujemy, iż trwają prace instalacyjne systemu monitoringu w naszej Wspólnocie. Celem inwestycji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jest odpowiedzią na zdażające się kradzieże i dewastacje. System monitoringu będzie złożony z 16 kamer. Ostateczny termin zakończenia inwestycji to koniec stycznia.

Komunikat z dn. 12.01.2017

Szanowni Państwo, zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierskiej 4-4g w Szczecinie działając w porozumieniu z Zarządem w załączeniu przekazuje informację dotyczącą zamknięcia drogi dojazdowej (MAPKA plik pdf), w związku z budową budynku przy ul. Kazimierskiej 5 w Szczecinie. Droga zamknięta będzie od dnia 17.01.2017(wt) do końca marca 2017 roku. Informacja została wywieszona również na klatkach schodowych. Przypominamy, że w aktach notarialnych zakupu Państwa lokali istnieje zapis (paragraf 12 punkt 4), który mówi o wyrażeniu nieodwołalnej zgody na prowadzenie przez dewelopera inwestycji związanych z budową na pozostałych działkach. w razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie pozostaje do dyspozycji pozdrawiam serdecznie


Marta Kisielińska
Manager ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Nowy Dom Szczecin Sp. z o.o.

Komunikat z dn. 09.01.2017

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tj. 09.01.2017 o godzinie 15:54 firma Corlux przysłała mailowo pismo o zamknięciu drogi dojazdowej do hal garażowych w budynku nr 4 od dnia 10.01.2017.

Informujemy iż, Zarząd nie wyraził zgody na zamkniecię drogi.

Mamy nadzieję, iż w dniu jutrzejszym nasza droga niezostanie rozebrana bez naszego zezwolenia przez pracowników firmy Corlux. Jeżeli jednak zauważą Państwo działania mające na celu zamkniecie drogi prosimy o poinformowanie naszego Zarządcy 724 005 995

Komunikat z dn. 29.12.2016

Szanowni Państwo, od dnia 03.01.2017 w każdy wtorek w godz 16:00-17:00 na terenie Wspólnoty dyżurować będzie pracownik firmy Nowy Dom, który kontrolować będzie stan techniczny budynku. Można do niego zgłaszać wszelkie awarie i usterki, a także przekazywać korespondencje do Zarządcy. Telefon do administratora 724 005 995 (Pan Tomek)

Komunikat z dn. 20.11.2016

Szanowni Państwo, nową firmą zarządzającą, która będzie obsługiwać naszą Współnotę Mieszkaniową od dnia 1 grudnia 2016 jest firma

Nowy Dom Szczecin Sp. z o.o.
ul. Niemceiwcza 15F,
71-520 Szczecin,

tel. 91 423 6420,
e-mail: biuro@nowydomszczecin.pl,
adres strony: http://nowydomszczecin.pl

Numer rachunku bankowego oraz wymiar opłat POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Komunikat z dn. 28.10.2016

Szanowni Państwo, firma Gremius z dniem 30 listopada przestaje świadczyć usługi dla naszej Wspólnoty Mieszkaniowej. Umowa z nowym zarządcą zostanie podpisana do 15 listopada 2016

Numer rachunku bankowego oraz wymiar opłat POZOSTAJE BEZ ZMIAN

Komunikat z dn. 16.10.2016

Szanowni Państwo, odpowiadając na państwa liczne zapytania. Wypowiedzenie umowy z firmą Gremius jest spowodowane brakiem poprawnej komunikacji pomiędzy firmą zarządzającą, a zarządem WM Kazimierska 4-4g. Mimo starań zarządu kilka istotnych spraw nie zostało rozwiązanych od początku współpracy, tj. od kwietnia. Na chwilę obecną wpłynęło do nas 10 ofert firm zarządzających. Do końca miesiąca będą prowadzone negocjacje z trzema firmami, które zgłosiły najatrakcyjniejsze oferty.

Komunikat z dn. 14.10.2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniach 2, 3, 4 listopada 2016r. odbędzie się przegląd logoterm w budynku Wspólnoty przy ul. Kazimierskiej 4 - 4G. Poniżej przedkładamy szczegółowy harmonogram przeglądu. Przy przeglądzie obecność właścicieli nie jest wymagana, chyba że mają Państwo zastrzeżenia co do pracy swoich urządzeń, to będzie można porozmawiać z serwisantem wykonującym przegląd. Podajemy numer telefonu do serwisu, który będzie przeprowadzał firma Bojko 091 383 42 34. Prosimy o kontakt z serwisem, jeżeli mają Państwo jakieś zastrzeżenia do pracy logotermy, a nie będzie Państwa w godzinach przeprowadzanego przeglądu.

Przegląd będzie przeprowadzony tylko dla właścicieli, którzy zapłacili za wykonanie przeglądu.

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW LOGOTERM

KLATKI nr 4, 4A, 4B - 02.11.2016 – godz. 8-11 oraz 12–15

KLATKI nr 4C, 4D, 4E - 03.11.2016 – godz. 8-11 oraz 12–15

KLATKI nr 4F, 4G - 04.11.2016 – godz. 8-12

Komunikat z dn. 07.10.2016

Szanowni Państwo, w dniu 07 października, Zarząd został poinformowany przez firmę Gremius o wypowiedzeniu umowy o zarządzanie zawartej dnia 19 stycznia pomiędzy Wspólnotą oraz firmą Gremius, ze skutkiem na ostatni dzień listopada. Zarząd bezwłocznie zaczął wysyłać zapytania ofertowe do firm zarządzających. Obecnie wpłynęły już do nas pierwsze oferty. Poinformujemy państwa o wyborze i podpisaniu nowej umowy o zarządzanie naszą nieruchomością.

Komunikat z dn. 19.09.2016

Szanowni Państwo, w dniu 26 września (poniedziałek) w godzinach między 16.00 a 18.00 odbywać się będzie się druga tura przeglądu kominiarskiego w budynku przy Kazimierskiej 4-4G, dla lokali które nie były objęte przeglądem w dniu 10 czerwca 2016r. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie kominiarzowi wejścia do Państwa lokalu. Kominiarz sprawdza prawidłowość działania wentylacji w lokalu.

Komunikat z dn. 17.09.2016

Szanowni Państwo, prosimy o informację czy posiadają Państwo klucze do boksów śmietnikowych dla nieruchomości Kazimierska 4-4G. Jeżeli przedmiotowe klucze nie zostały Państwu wydane przez dewelopera lub poprzedniego zarządcę mogą Państwo je odebrać u nas w biurze przy ulicy Jagiellońskiej 89/7 w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-16.

Komunikat z dn. 16.09.2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że rozpoczęte przed wjazdem na Osiedle ( pomiędzy budynkami nr 2 i nr 4) prace ziemne, mają na celu wykonanie nowego chodnika oraz ścieżki rowerowej. Według informacji uzyskanej od inwestora, firmy Polnord, prace te potrwają do końca września 2016r. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość oraz o korzystanie z wjazdu pomiędzy budynkami nr 1 nr 2.

Komunikat z dn. 15.09.2016

Szanowni Państwo, informujemy Państwa, że można jeszcze zagłosować lub zmienić swój głos nad uchwałami Wspólnoty. W dniu 22 września (czwartek) i 23 września (piątek) członek Zarządu Wspólnoty Pani Malwina Czapczyk będzie w posiadaniu kart do głosowania nad przedmiotowymi uchwałami na Państwa nieruchomości. Prosimy zatem o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie do nas bądź przez przez kontakt z zarządem www.kazimierska.info, że chcieliby Państwo oddać lub zmienić głos. Pani z Zarządu podejdzie do Państwa z kartami do głosowania.


W związku z trwającym głosowaniem nad uchwałami Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G, załączamy treść następujących uchwał:

Uchwała nr 6/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie instalacji wentylacji dla lokalu użytkowego 4F/1

Uchwała nr 8/2016 w sprawie wyrażenia zgody na niepobieranie pożytków za wykorzystanie części wspólnych nieruchomości.

Uchwała nr 9/2016 w sprawie wyboru nowego członka Zarządu Wspólnoty – Pan Adrian Ziemert

w razie pytań lub wątpliwości proszę zgłaszać się do zarządu bezpośrednio lub przez stronę www.kazimierska.info

Komunikat z dn. 09.09.2016

Szanowni Państwo, w związku ze zdarzeniem, mającym miejsce w jednym z lokali mieszkalnych w Państwa budynku, zwracamy się do Państwa z sugestią dokonania oceny mieszkań pod kątem występowania wad w postaci : spękań, zarysowań, odspojeń, wybrzuszeń tynku na powierzchniach sufitów w Państwa lokalach. W przypadku stwierdzenia przez Państwa opisywanych powyżej wad, sugerujemy ich zgłoszenie Deweloperowi, na niżej wskazany adres :

Polnord Szczecin KU SŁOŃCU Sp. z o. o.
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

lub za pośrednictwem niżej załączonego linku do formularza reklamacyjnego :

http://www.polnord.pl/kontakt/zgloszenie-wady-lub-usterki/

UWAGA !!! formularz reklamacyjny nie generuje potwierdzenia zgłoszenia. Sufit

Komunikat z dn. 08.09.2016

W związku z występowaniem licznych usterek w częściach wspólnych nieruchomości oraz z notorycznymi odmowami ich usuwania przez dewelopera zamierzamy rozpocząć procedurę prawną mającą na celu ich wyegzekwowanie od dewelopera. Deweloper nie udzielił żadnej gwarancji na zrealizowane przez siebie budynki, dlatego też możemy skorzystać jedynie z uprawnień z tytułu rękojmi. Jest to uprawnienie, które nie przysługuje Wspólnocie, ale każdemu właścicielowi z osobna. Aby nie zmuszać każdego z Państwa z osobna do prowadzenia sporu z deweloperem i aby w Państwa imieniu mogła to zrobić Wspólnota konieczne jest dokonanie cesji uprawnień z tytułu rękojmi właśnie na Wspólnotę. Druk takiej cesji przesyłamy w załączeniu. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem prosimy o podpisanie dokumentu w 2 egzemplarzach i dostarczenie go do zarządcy do dnia 15 września 2016r. lub włożeniu do brązowej skrzynki obok klatki 4B. Dokument musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lokalu.


FORMULARZ DO POBRANIA

Komunikat z dn. 08.09.2016

W dniu 7 listopada br. kończy się gwarancja udzielona przez producenta na logotermy zapewniające ciepła wodę oraz ogrzewanie w państwa lokalach. Warunkiem przedłużenia gwarancji na kolejny rok jest wykonanie płatnego przeglądu logotermy. Osoby chcące wziąć udział w przeglądzie nadzorowanym przez zarządcę, proszone są o dokonanie płatności za przegląd w wysokości 99,36 zł (w tytule przelewu proszę podać adres lokalu) na specjalnie utworzony w tym celu rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski o nr:

83 1050 1559 1000 0092 3037 4713

Wpłat należy dokonywać do dnia 15 września 2016r. Wpłata jest jednoznaczna z wyrażeniem przez wpłacającego zgody na dokonanie w jego imieniu przeglądu. Brak wpłaty oznacza, że lokal którego właściciel nie uiścił opłaty nie będzie objęty przeglądem zleconym przez zarządcę. Osoba taka będzie mogła zlecić przegląd we własnym zakresie, którego koszt wyniesie również 99,36 zł. Uwaga!!! Brak wykonania przeglądu jest równoznaczny utracie gwarancji na urządzenie. Nie będzie możliwe dochodzenie jakichkolwiek roszczeń w przypadku wadliwego funkcjonowania systemu, a nasze obserwacje z tego roku wskazują, że awaryjność logoterm w Państwa budynku jest wysoka.

Komunikat z dn. 29.08.2016

Szanowni Państwo, Zarząd WM od września zaczyna kierować sprawy osób nieregulujących opłat do sądu. Powodem jest wyczerpanie polubownych możliwości rozwiązania sprawy. Dodatkowo informujemy, iż za wszelkie nieterminowe wpłaty są naliczane odsetki zgodnie z obecnymi regulacjami prawnymi.

Komunikat z dn. 12.08.2016

Szanowni Państwo, prosimy osoby, które stwierdzają nieprawidłowości w działaniu instalacji domofonowej w lokalach o przekazanie informacji Zarządcy lub skorzystabnia z formularza kontaktowego. Prosimy o wskazanie numeru lokalu i wykrytej nieprawidłowości.

Komunikat z dn. 21.07.2016

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością przeprowadzenia kontroli prawidłowości działania logoterm obsługujących Państwa lokale mieszkalne, prosimy osoby stwierdzające nieprawidłowości w dostawie ciepłej wody (zbyt długi czas oczekiwania na ciepłą wodę lub zbyt niska temperatura) o informację w sprawie.

Komunikat z dn. 10.07.2016

Szanowni Państwo, we wszystkich klatkach w rowerowanich zostały zainstalowane stojaki do przypinania rowerów. Stojaki te są własnością Wspólnoty, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Jeżeli w którejś klatce będzie istniała potrzeba instalacja kolejnych prosimy o taką informację.

Komunikat z dn. 01.07.2016

Szanowni Państwo, w związku z zakończeniem prac na instalacji wodnej w budynku, uprzejmie prosimy o wszelkie informacje o ewentualnych nieprawidłowościach w działaniu tejże instalacji.

Komunikat z dn. 08.06.2016

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do prac na instalacji wodnej w budynku, uprzejmie informuję, że zachodzi obawa występowania przerw w dostawie wody. Przerwy spowodowane są koniecznością przeglądu oraz konfiguracją elementów zestawu hydroforowego. Z uwagi na symboliczny charakter możliwych przerw, prosimy o nie zgłaszanie awarii dot. braku wody. O zakończeniu prac poinformujemy Państwa osobną wiadomością. Za możliwe utrudnienia, przepraszamy.

Komunikat z dn. 06.06.2016

Szanowni Państwo, w dniu 21 czerwca 2016 odbędzie się zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G. Zebranie odbędzie się w Liceum Ogólnokszałącym nr 4 przy ul. Św. Kingi 4 i rozpocznie się o godzinie 17:30. SZCZEGÓŁY

Komunikat z dn. 27.05.2016

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego, uprzejmie informuję, że przegląd odbędzie się w dniach 6 oraz 7 czerwca 2016r., w godz. 16:00-18:00. Wobec powyższego, proszę o udostępnienie lokali kominiarzom. Nadmieniam, że jest to pierwszy termin, aczkolwiek proszę o obecność. Drugi termin będzie miał charakter poprawkowy oraz zostanie ustalony po uzyskaniu informacji o procencie lokali w których przegląd nie odbył się w związku z brakiem dostępu. O terminie poprawkowym poinformuję w osobnej wiadomości jak i poprzez rozwieszenie informacji na drzwiach do klatek schodowych.

Komunikat z dn. 20.05.2016

Wszytskie pozwy dotyczące zaskrżenia uchwał podjetych przez WM Kazimierska 4-4G zostały wycofane prez powoda. Miało to miejsce po kolejnym orzeczeniu sądu, ktore było przychylne dla naszej wspólnoty. obecnie nie toczy się żadna sprawa w sądzie, w ktrórej stroną byłaby WM Kazimierska 4-4G.

Komunikat z dn. 15.05.2016

Od dnia 1 maja zmieniła się firma świadcząca usługi pogotowia lokatorskiego. Po godzinach pracy biura firmy Gremius oraz w dni wolne od pracy i święta awarie w częściach wspólnych prosimy zatem zgłaszać do firmy Serwis Mobile pod numerem telefonu 665 8888 68.

Komunikat z dn. 07.05.2016

W związku ze zbliżającym się terminem przeprowadzenia przeglądu okresowego budynku, prosimy Państwa o przekazanie swoich spostrzeżeń dotyczących wad występujących w częściach wspólnych budynku. Proszę o przekazanie informacji do dnia 13.05.2016 r. (piątek)

Komunikat z dn. 01.04.2016

Informator dotyczący zebrania WM Kazimierska 4-4G został bezpośrednio dostraczony do Państwa skrzynek pocztowych. Wersja elektroniczna dostępna jest: TUTAJ

Komunikat z dn. 27.03.2016

Firma Dom Best wyznaczyła termin walnego zgromadzenia wszystkich właścicieli WM Kazimierska 4-4G na dzień 31 marca godzina 16:00. Zgodnie z porządkiem obrad pod głosowanie poddane zostaną następujące uchwały:

1.) przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015; Zarząd będzie głosował za odrzuceniem
2.) przyjęcia absolutorium dla Zarządu powierzonego (firma DomBest sp. z o.o.) za okres sprawowany; Zarząd będzie głosował za odrzuceniem
3.) przyjęcia absolutorium dla Zarządu skłądającego się z osób fizycznych za okres sprawowany;Zarząd wnioskuje o przyjęcie
4.) przyjęcia planu gospodarczego; Zarząd będzie głosował za przyjęciem
5.) ustalenia wysokości zaliczek na koszty ponoszone na nieruchomość wspólną oraz odpisu na fundusz remontowy; Zarząd będzie głosował za przyjęciem
6.) udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu umożliwiającego pełną obsługę rachunku bankowego; Zarząd będzie głosował za przyjęciem
7.) uchwalenia regulaminu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G; Zarząd będzie głosował za przyjęciem
8.) zmian w regulaminie Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G; Zarząd będzie głosował za przyjęciem
9.) zmian w regulaminie zatwierdzenia zakresu czynności sprzątania i pielęgnacji zieleni; Zarząd będzie głosował za przyjęciem

We wtorek zostanie przekazany państwu Plan Gospodarczy na rok 2016 oraz propozycja zaliczek.

Komunikat z dn. 20.02.2016

W zakładce Zarząd pojawiła się lista wszystkich uchwał jakie zostały podjęte przez naszą Wspólnotę w roku 2015. Uchwały datowane na dzień 04.02.2015 zostały podjęte przez osobę któa jako pierwsza wyodrębniła swój lokal w dniu 04.02.2015 oraz firmę Polnord. Reszta uchwał została podjęta na walnych zgromadzeniach mieszkańców.

Komunikat z dn. 19.02.2016

Od dnia 01.03.2016 Straż Miejska w Szczecinie będzie regularnie patrolowała ulicę Kazimierską. Droga wokół budynku Kazimierska 4-4G jest drogą przeciwpożarową i jest to strefa zamieszkania. Z tego powodu osoby które będą pozostawiać samochody na miejscu do tego nie przeznaczonym będą karane przez Straż Miejską. Samochody na ulicy Kazimierskiej ze względu na znak D-40 mogą być pozostawiane wyłącznie w specjalnie oznaczonych miejscach postojowych. Ma to na celu zapewnić bezpieczeństwo pieszym, a także umożliwić niezakłócony dojazd do budynku dla karetek pogotowia, jednostek straży pożarnej itp. Dodatkowo ma to zakończyć dewastację mienia naszej Wspólnoty.

Komunikat z dn. 24.01.2016

Dnia 22 stycznia 2016 roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G wypowiedział umowę obecnej firmie sprzątającej ROMUS (zgodnie z umową ze skutkiem na 29 lutego 2016 roku). Umowa z nową firmą DEWA została podpisana również 22 stycznia b.r. Firma sprzątająca DEWA będzie realizować swoje usługi od dnia 01 marca. Zawierając nową umowę Zarząd obniżył wydatki o 50 procent. Wszelkie Państwa sugestie/skargi prosimy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w zakladce "Kontakt".

Komunikat z dn. 22.01.2016

Dnia 19 stycznia 2016 Zarząd podpisał umowę z nową firmą zarządzającą Gremius, któa to umowa zacznie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016. Zawierając nową umowę Zarząd obniżył wydatki z tego tytułu o 39,5 procenta.

Komunikat z dn. 04.01.2016

W wyniku pojawienia się bardzo niskich temperatur jako Zarząd chcielibyśmy przypomnieć, iż każdy z właścicieli lokali mieszkalnych lub usługowych ma prawo do zgłaszania wady lub usterki w ramach uprawnień z tytułu gwarancji. Przykładowe usterki to zamarzanie wykuszy (lód i szron może spowodować pękanie szyb), źle działająca wentylacja grawitacyjna, pęknięcia ścian, problemy z grzejnikami itp. Elektroniczny formularz reklamacyjny oraz opis całego procesu znajduje się na poniższej stronie http://www.polnord.pl/kontakt/zgloszenie-wady-lub-usterki

Komunikat z dn. 18.12.2015

Dnia 18 grudnia 2015 roku Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G wypowiedział umowę obecnemu zarządcy firmie DomBest. Oznacza to, iż nasz umowa zostanie wypowiedziana ze skutkiem na 31 marca 2016 roku. Umowa z nową firmą zarządzajacą zostanie podpisana po jej wyborze na początku stycznia. Wartość nowej umowy będzie niższa o około 40 procent.

Komunikat z dn. 04.12.2015

Dnia 03 listopada 2015 roku jeden z właścicieli lokali mieszkalnych zaskarżył uchwałe nr 13 z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany sposobu zarządzania nieruchomością. Sprawa otrzymała w sądzie okręgowym sygnaturę 1C 1272/2015.

Zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 03 grudnia, sąd odrzucił wniosek o zawieszenie wykonania zaskarżonej uchwały. Oznacza to, iż Uchwały podjęte 03 grudnia 2015 roku nr 15-19 posiadają moc prawną. Nowy Zarząd czeka na dalsze informacje z sądu.

Komunikat z dn. 03.12.2015

W dniu dzisiejszym, odbyło się walne zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G na którym podjęto następujące uchwały:

Uchwała nr 14/2015: w sprawie zmiany wysokości udziałów
Za głosowało 612611/805304 udziałów, przeciw 4238/805304 udziałów

Uchwała nr 15/2015: w sprawie powołania do Zarządu Pana Wojciecha Sałabuna
Za głosowało 580984/805304 udziałów, przeciw 5393/805304 udziałów

Uchwała nr 16/2015: w sprawie powołania do Zarządu Pani Joanny Okoniewskiej
Za 576931/805304 udziałów, przeciw 9446/805304 udziałów

Uchwała nr 17/2015: w sprawie powołania do Zarządu Pani Malwiny Czapczyk
Za 576931/805304 udziałów, przeciw 9446/805304 udziałów

Uchwała nr 18/2015: w sprawie powołania do Zarządu Pana Zenona Iwaszkiewicza
Za 576931/805304 udziałów, przeciw 9446/805304 udziałów

Uchwała nr 19/2015: w sprawie powołania do Zarządu Pana Augustyna Skitka
Za 567706/805304 udziałów, przeciw 18671/805304 udziałów

Komunikat z dn. 20.11.2015

W dniu dzisiejszym, firma DomBest sp. z o.o. potwierdziła datę zwołania walnego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G. Walne zebranie odbędzie się w dniu 03 grudnia 2015 o godzinie 18:00 (aula szkół salezjańskich ul Ku Słońcu 124). Serdecznie zapraszamy wszystkich udziałowców.

Komunikat z dn. 02.11.2015

Na prośbę prawnika Polnordu - Pana Roberta Witka-Pogorzelskiego, prosimy o podpisanie upoważnienia w sprawie zmiany w Księgach Wieczystych mianownika udziału w nieruchomości wspólnej z dotychczasowej wartości 805304 na wartość 805764 (sytuacja wynikła z błędu dewelopera). Upoważnieniea proszę pozostawić w skrzynce pocztowej 4B/9 lub 4G/11 do dnia 15.11.2015. Formularz upoważnienia znajduje się w zakładce dokumenty.

Komunikat z dn. 18.10.2015

Dnia 16.10.2015 na zebraniu zgłosiła się szóstka ochotników do pracy w zarządzie. Lista osób kandyujących do pracy w zarządzie wraz z odpowiednim upoważnieninem została dostarczona do Państwa skrzynek pocztowych.

Komunikat z dn. 01.10.2015

Dnia 29 września 2015 roku nasza Wspólnota Mieszkaniowa zmieniła sposób zarządzania z zarządu powierzonego na zarząd lokatorski. Niestety, firma DomBest nie wpisała do porządku obrad uchwały o powołanie nowego zarządu lokatorskiego. Z tego powodu, niezbędnym jest kolejne zebranie, w celu powołania nowego zarządu.

Komunikat z dn. 22.09.2015

Dnia 29 września odbędzie się walne zebranie członków Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4G. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w zebraniu. Odbędzie się ono w auli szkół Salezjańskich przy ul. Ku słońcu 124 o godzinie 17:00.