Wspólnota MieszkaniowaKazimierska 4-4G

Zarząd lokatorski

Zarząd jest wybierany na podstawie uchwały bądź aktu notarilanego. Może on być jednoosobowy oraz kilkuosobowy. Gdy zarząd jest kilku osobowy, oświadczenie woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj je go członkowie. Zarząd jest organem wykonawczym, do którego przede wszystkim należy wykonywanie uchwał podjętych przez właścicieli, kierowanie sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentowania jej na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami lokali. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza grona.

Uchwały podjęte w roku 2018

 • Uchwała 1/2018 – w sprawie wykonania otworów w stropie – uchwała głosowana na wniosek właścicieli lokalu 4f/u1

Uchwały podjęte w roku 2017

 • Uchwała 1/2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 • Uchwała 2/2017 – w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu z działalności za 2016 rok.
 • Uchwała 3/2017 – w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na 2017 rok
 • Uchwała 4/2017 – w sprawie ustalenia zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości, ryczałt za miejsca postojowe oraz wysokość stawki funduszu remontowego.
 • Uchwała 5/2017 – w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego zarządu Wspólnoty.
 • Uchwała 6/2017 – w sprawie zmiany w Regulaminie Wspólnoty dotyczącym grillowania na terenie Wspólnoty
 • Uchwała 7/2017 – w sprawie obciążenia różnicą pomiędzy wodomierzem głównym a wodomierzami indywidualnymi właścicieli lokali, którzy nie podpisali umów z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
 • Uchwała 8/2017 – w sprawie przyjęcia Regulaminu hali garażowej
 • Uchwała 11/2017 – w sprawie wjazdu pojazdów na teren dziedzińca
 • Uchwała 12/2017 - w sprawie rekultywacji terenów zielonych

Uchwały podjęte w roku 2016

 • Uchwała 1/2016 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi składającego się z osób fizycznych, któremu Zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 20 ust.1 z jego działalności za okres powierzony tj. 03.12.2015-31.12.2015
 • Uchwała 2/2016 – w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz odpisu na fundusz remontowy
 • Uchwała 3/2016 – w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu umożliwiającego pełną obsługę rachunku bankowego
 • Uchwała 4/2016 – w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Kazimierska 4-4g
 • Uchwała 5/2016 – w sprawie zmiany zakresu czynności sprzątania i pielęgnacji zieleni

Uchwały podjęte w roku 2015

 • Uchwała 1/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie przyjęcia regulaminu Wspólnoty MIeszkaniowej Kazimierska 4-4G
 • Uchwała 2/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie zatwierdzenia zakresu czynności sprzątania i pielęgnacji zieleni
 • Uchwała 3/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie przyjęcia regulaminu prowadzenia prac wykończeniowych w lokalach
 • Uchwała 4/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie przyjęcia planu gospodarczego i ustalenia wysokości zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz odpisu na fundusz remontowy
 • Uchwała 5/2015 z dnia 04.02.2015 - w srpawie pełnomocnictw dla firmy DomBest
 • Uchwała 6/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4F/2
 • Uchwała 7/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4F/1
 • Uchwała 8/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4/1
 • Uchwała 9/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4/2
 • Uchwała 10/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4/3
 • Uchwała 11/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4G/1
 • Uchwała 12/2015 z dnia 04.02.2015 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu 4G/2
 • Uchwała 13/2015 z dnia 29.09.2015 - w sprawie zmiany sposobu zarządu z zarządu powierzonego na Zarząd lokatorski
 • Uchwała 14/2015 z dnia 03.09.2015 - w sprawie zmiany mianownika udziału w nieruchomości wspólnej
 • Uchwała 15/2015 z dnia 03.12.2015 - w sprawie powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej p. Wojciecha Sałabuna
 • Uchwała 16/2015 z dnia 03.12.2015 - w sprawie powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej p. Joanny Okoniewskiej
 • Uchwała 17/2015 z dnia 03.12.2015 - w sprawie powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej p. Malwiny Czapczyk
 • Uchwała 18/2015 z dnia 03.12.2015 - w sprawie powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej p. Zenona Iwaszkiewicza
 • Uchwała 19/2015 z dnia 03.12.2015 - w sprawie powołania do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej p. Augustyna Skitka